Leksion i hapur, “Komunikimi midis kulturave”, me Andy Zdan MIHAJLOWITZCH, specialist komunikimi dhe pedagog me përvojë më shumë se 25 vjeçare në më shumë se 35 – 40 vende të botës në lidhje me bërjen e biznesit dhe komunikimin midis kulturave. 

Në këtë leksion të hapur u trajtuan çështje që lidhe me këndvështrimin që kanë individët e kulturave me kontekst të ulët dhe kulturave me kontekst të lartë në lidhje me konceptet e respektimit të kohës, marrëdhenieve te autoritetit në organizatë, distancës së komunikimit, qëndrimit ndaj ideve dhe individit, qëndrimit ndaj ligjeve dhe rregullave, emocioneve, etj.

Çështje të tilla janë më shumë interes në ditët e sotme për faktin se qytetërimet kanë më shumë shanse të përballen me njëri tjetrin dhe integrimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në rajon dhe më gjerë shton shanset dhe mundësitë er përballjes me individë që vijnë nga kultura të ndryshme.

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al