Vizitë e delegacionit të Akademisë Profesionale të Biznesit në Universitetin e Ekonomisë Ndërkombëtare në Sofie, 12 qershor 2015

Me ftesë të Fakultetit Juridik dhe dekanit të tij Prof. Dr. Kristina Balabanov, Universitetin e Ekonomisë Ndërkombëtare në Sofie e vizitoi delegacioni i Akademisë Profesionale të Biznesit (APB), Tiranë, Shqipëri. Takimi u ndoq nga Prof. Dr. Valentin Kisimov, Zëvendës Rektor i Universitetit, Prof.Dr. Konstantin Tanev, Departamenti i "Ligjit Civil" dhe delegacioni i APB, i udhëhequr nga rektori i saj Dr. Ylber Bezo.

Prof. Kristina Ballabanova

Ata diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen në mes të fakulteteve juridike dhe të biznesit të të dy universiteteve.

Sipas renditjes së fakulteteve të drejtësisë në Bullgari, Fakulteti i Ekonomisë Botërore zë vendin e parë dhe të dytë sipas kritereve të ndryshme për vlerësimin, u tha të ftuarve prof. Balabanov. Në mënyrë të veçantë, duke qënë se fakulteti ynë është pjesë e të drejtës amerikane që nga fillimi i tij në 2006, si dhe mbahen tradicionalisht kurse për ligjin austriak, shumica e disiplinave në studimin specialitetit mbahen në gjuhën angleze, ka thënë dekani i fakultetit.

Rektori Dr. Ylber Bezo dhe zëvendësrektori prof. Vaso Qano

Prof. Valentin Kisimov (majtas) dhe Prof. Bledar Ilia, Lektor i Fakultetit të Drejtësisë të APB

Vizionin dhe Misionin e Universitetit e prezantoi për të ftuarit, Prof. Dr. Valentin Kisimov, i cili vuri në dukje se universiteti është më i madhi në vend me vlerësimin më të lartë nga Agjencia Kombëtare për Vlerësimin dhe Akreditimit në universitetet e biznesit në Evropën Juglindore. Zëvendës Rektori gjithashtu vuri në dukje se ky universitet ka programe të përbashkëta pasuniversitare me universitete prestigjioze, dhjetë lëndë mësohen tërësisht në gjuhën angleze, ka bashkëpunim aktiv me departamentet ngjashme në universitetet e huaja, dhe është anëtarësuar në organizatat profesionale ndërkombëtare.

Rektori i Akademisë Profesionale Biznes Dr. Ylber Bezo falenderoi mikpritjen e universitetit më prestigjioz bullgar dhe shprehu shpresën për një bashkëpunim të suksesshëm dhe afatgjatë me të. Ai gjithashtu shprehu një interes të madh në mundësitë për mobilitet të mësimdhënësve dhe studentëve, masterave të përbashkët dhe programeve të doktoraturës, si dhe qasje në një bibliotekë të pasur.

Prof. Balabanov ftoi kolegët shqiptarë në konferencën shkencore "Shteti i së drejtës - një parakusht për zhvillimin e biznesit dhe rritjen ekonomike", e cila do të mbahet në universitet në nëntor.

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al