Punësimi

Përmes lidhjeve me bizneset dhe aktorë të tjerë, zhvillimit të praktikave etj. Akademia Profesionale e Biznesit hedh bazat e punësimit të studentëve pas diplomimit. Suksesi në punësim është ballafaqim dhe finalizim i punës së stafit drejtues dhe pedagogëve, në këtë kontekst Institucioni është thellësisht i interesuar për të ndjekur politika të punësimit të studentëve.

Akademia Profesionale e Biznesit ka një rol ndëraktiv me aktorët e biznesit, vendas dhe të huaj, në kuadër të këmbimit të informacionit, zhvillimit të praktikave profesionale, transferimit të njohurive duke qenë kështu një vlerë e shtuar midis aktorëve të arsimit të lartë shqiptar.

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al