APB Akreditohet

Në bazë të urdhërit të ministrit të arsimit dhe shkencës nr.500, datë 18.10.2012, Institucioni i Arsimit të Lartë AKADEMIA E BIZNESIT mer AKREDITIMIN, në përputhje me vendimin nr. 364, datë 17.09.2012 të Këshillit të Akreditimit, e programeve të studimit në "Bachelor" dhe "Master" përkatësisht në Fakultetin e Ekonomisë dhe të Drejtësisë

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al