Regjistrimet Vazhdojnë

I AKREDITUAR!!!
uab

 

Vazhdojnë rregjistrimet në FAKULTETIN e EKONOMISE dhe DREJTESISE;

Cikli BACHELOR (3 vite akademike) në FAKULTETIN e EKONOMISE me profilet;
• ADMINISTRIM BIZNESI,
• FINANCE - KONTABILITET,
• BANKA DHE INSTITUCIONE FINANCIARE.

Cikli BACHELOR (3 vite akademike) në FAKULTETIN e DREJTESISE me profilet;
• DREJTESI,
• DREJTESI ME DREJTIM BIZNESI (BUSINES LAW);

Cikli MASTER PROFESIONAL(1.5 vite akedemike) dhe SHKENCOR (2 vite akademike) në FAKULTETIN e EKONOMISE me profilet:

• MENAXHIM BIZNESI,
• KONTABILITET- FINANCE,

Cikli MASTER SHKENCOR në FAKULTETIN e DREJTESISE me profilet:

• DREJTE PENALE,
• E DREJTE CIVILE DHE TREGTARE (BUSINESS LAW).

**UNIVERSITETI “AKADEMIA E BIZNESIT”, PRANON STUDENTE NE TE GJITHA KLASAT E TE DY CIKLEVE (BACHELOR-MASTER).**

TARIFAT OFERTE TE STUDIMEVE:

DUKE FILLUAR NGA MUAJI SHTATOR TARIFAT E STUDIMEVE DO TE JENE 2000 EURO NE VIT;

**PER MESATARE MBI 9 OFROHET BURSE E PLOTE, PER MESATARE 8 DERI 9 OFROHET GJYSEM BURSE.**

Kontakt:
067 40 08 880;
067 40 08 881 ;
067 40 63 042
068 20 63 042.
Web: www.uab.edu.al


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Rrethrrotullimi tek dogana, Pranë AMC Laprakë.

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al