Marrëveshja me Dhomën e Tregëtise

Marrëveshja me Dhomën e Tregëtise

Në mjediset e Universitetit Akademia E Biznesit u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis 'Dhomës së Tregëtisë' dhe 'Universitetit AKADEMIA E BIZNESIT'.

Të pranishëm për nënshkrimin e marrëveshjes ishte kryetari i Dhomës së Tregëtisë  Z. Nikolin JAKA dhe drejtuesit e Universitetit AKADEMIA E BIZNESIT.

 

Marreveshja me Dhomen e Tregetise

Marreveshja me Dhomen e Tregetise 1

 

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al