Për percaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të gjuhëve të huaja

Ju lutemi te lexoni me poshtë udhëzimin Nr.52 Datë 03/12/2015 i MAS "Për percaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të gjuhëve të huaja për pranimin në ciklin e II dhe të III të studimeve" i cili në pikën 6 të tij kërkon përcakton se Institucionet e Arsimit të Lartë duhet të shpallin në faqen zyrtare listën e niveleve të njohjes dhe testimeve në referencë të tabelës bashkëngjitur këtij udhëzimi.

 

 

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al